Ju högre etiska och professionella standarder vi uppnår, desto mer nöje och tillfredställelse kan vi ge våra kunder i takt med att QUASAR utvecklas. Detta är kärnan I vårt företag och därför har våra kunders säkerhet högsta prioritet på vår ”att göra”-lista. Dessutom kommer Gaming Authority inte att tilldela oss en licens om inte juridiska restriktioner som utformats för att skydda Kontohavaren respekteras. Dessa krav innefattar:

  • Korrekt användning av interaktiva spel
  • Spelarskydd
  • Skydd mot penningtvätt
  • Allmänna behov

Om något av ovanstående inte respekteras dras licensen in; det är viktigt för QUASAR att försäkra efterlevnad av dessa procedurer som hör till säkerhet och transparens inom spelprocessen. Detta är den garanti som Kontoinnehavaren ges.

Finansiell säkerhet

Samtidigt som Kontoinnehavaren ges flera betalningsmetoder assisterar QUASAR spelprocessen med effektiva och uppdaterade säkerhetsföreskrifter.

Datainsamling och alla transaktioner sker via säkra kanaler som kommunicerar direkt med betalningsmjukvaran. Inga kreditkortsuppgifter lagras av QUASAR. Betalningar hanteras av en fil för kreditkortsnummer som lagras av en tredje part.

  • Vid överföring via internet kommer personuppgifter som anges i registreringsformuläret att skyddas av SSL-kryptering (HTTPS). När autentiseringscheckar genomförts kommer kontot att aktiveras. Inloggningsuppgifter skickas via ett bekräftelsemail till kontoinnehavaren, utom lösenordet som aldrig ges ut via email.
  • QUASAR kommer att begära dokument för att verifiera identitet och auktorisering att använda ett specifikt kreditkort för Kontoinnehavaren, innan insättning/uttag kan göras.
  • QUASAR försäkrar att Kontoinnehavarens Kreditkortsnummer inte kommer att kommuniceras till en tredje part utom de banker som genomför transaktionerna, vilket garanterar maximal sekretess.

Spelsäkerhet

För mer information om den höga säkerheten QUASAR erbjuder, se dokumentet ”Säkerhetsregler” längst ned på vår hemsida. Och kom ihåg, är du säker är vi säkra! Så enkelt är det.

Logos

To get the best Quasar experience, we suggest that you switch to Chrome!

 
Your browser is out of date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×