Villkor

Dessa användarvillkor (”Villkor”) utgör och reglerar det kontraktsmässiga förhållandet mellan parterna, Quasar Limited (ett företag registerat under Maltas lagrum 9 augusti 2010 med registreringsnummer C50401, och registrerad adress 202/19 Suite 1395, Old Bakery Street, Valletta, VLT 1453, Malta och licensierat i Malta för att tillhandahålla speltjänster under licensnummer MGA/CL1/678/2010 utfärdad 9 september 2011, MGA/CL1/1240/2016 utfärdad 9 december 2016 och MGA/CL1/1510/2018 utfärdad 20 mars 2018, av Maltas spelkommission) hädan efter refererad till som ”Quasar”, och dig som användare, hädan efter refererad till som ”Spelaren” eller ”Du”.

De casinospel som erbjuds på hemsidan täcks av Klass 1-licenser utfärdade av Maltas spelkommission under Lagen om Spel på nätet från 2004 (Rättsligt meddelande 176). Spel erbjuds på följande spelplattformar: Greentube Malta Ltd (innehavare av en klass 4-licens med ref.nr: MGA/CL4/539/2008 ufärdad av Maltas spelkommission); Euro Games Technology Ltd. (ett företag registrerat i Bulgarien med licensnr: 2232 utfärdade av den statliga spelkommissionen i Bulgarien); NetEnt Malta Limited (Innehavare av en klass 4-licens med ref.nr: MGA/CL4/184/2004 utfärdad av Maltas spelkommission); Oryx Gaming Limited (innehavare av en klass 4-licens med ref.nr: MGA/CL4/1100/2015 utfärdad av Maltas spelkommission).

Dessa Villkor består av följande huvuddelar:

Förord
Allmänt
Definitioner
Spelarkonton
Finansiella frågor och Betalningar
Regler för spel
Programvara
Friskrivning och ansvarsbegränsning
Övriga bestämmelser

Allmänt

 1. Användning av Webbplatsen, www.QuasarGaming.com och information, material och länkar på den, är enbart enligt Villkoren nedan (Version nr 1.3), som utgör hela avtalet mellan Spelaren och Quasar Gaming för användning av Webbplatsen och deltagande i Spelen.
 2. Dessa Villkor ska omedelbart träda i kraft från och med den dag då Spelaren registrerar sitt Konto hos Quasar Gaming. Dessa Villkor skall vara den officiella källan för eventuella komplikationer/tvister i samband med användning av Webbplatsen, vår Tjänst eller Programvara. Alla Spel som spelas på Quasar Gamings Webbplats omfattas vederbörligen av de regler som anges i detta dokument.
 3. Spelaren måste läsa Villkoren före användning av Webbplatsen. Användning av Webbplatsen och/eller öppnandet av ett konto hos Quasar Gaming är ett kvitto på att Spelaren har läst, förstått och samtycker till att vara bunden av Villkoren.
 4. Quasar Gaming förbehåller sig härmed rätten att upphäva, lägga till, avsluta, ändra och/eller komplettera dessa Villkor då och då som Quasar Gaming anser lämpligt. Vid modifiering av dessa Villkor kommer ett popup-fönster att informera Spelaren om att Villkoren har uppdaterats vid inloggning på dennes Konto hos Quasar Gaming. Spelaren skall uppmanas att samtycka till de uppdaterade Villkoren. Alla sådana ändringar skall träda i kraft så snart de accepterats av Spelaren.
 5. Quasar Gaming har ingen skyldighet att kontrollera om alla Spelare använder Tjänsten och/eller Programvaran enligt de uppdaterade reglerna i dessa Villkor. Den version som publiceras på Quasar Gamings Webbplats är den gällande versionen, och den som Spelare bör använda som referens. Det är Spelarens ansvar att informera sig om Villkoren, Spelreglerna och Sekretesspolicyn i detta Avtal samt bekanta sig med de ändringar som påverkar eller kommer att påverka Spelaren. Quasar Gaming rekommenderar att Du besöker Villkoren, Spelreglerna och Sekretesspolicyn i detta Avtal regelbundet på Webbplatsen. Genom att fortsätta att använda Webbplatsen, Tjänsten eller Programvaran som erbjuds av Quasar Gaming eller dess andra Webbplatser, godkänner Du att vara bunden av Villkoren, Spelreglerna, och Sekretesspolicyn i detta Avtal samt av de senaste ändringarna i dem. Om Du vägrar att vara bunden av dessa ändringar, skall Du omedelbart upphöra med användningen av Webbplatsen, Tjänsten och Programvaran som erbjuds av Quasar Gaming eller dess andra webbplatser.
 6. Skulle det finnas någon skillnad mellan Villkoren i den engelskspråkiga versionen och versionen på något annat språk, äger den engelska versionen företräde.

Definitions

Följande ord och termer skall tolkas som följer, om inte sammanhanget antyder något annat.

 1. “Ansökningsformulär” skall avse formuläret som fylls i av Spelaren för att öppna ett Konto.
 2. “Spel” syftar till all spelaktivitet som presenteras av Quasar Gaming på dess webbplats till Spelarnas förmån och som har godkänts av tillsynsmyndigheten.
 3. ”Webbplatsen” skall avse webbplatsen www.QuasarGaming.com och alla andra webbplatser som är anslutna till den och är tillgängliga via länkar eller andra åtkomstvägar.
 4. ”Inloggning och Lösenord” skall avse de inloggnings- och lösenordsuppgifter som väljs av en Spelare vid registrering hos Quasar Gaming.
 5. ”Tillsyndsmyndighet” är Malta Gaming Authority (MGA) (Suite 1, Level 3, TG Complex, Brewery Street, Mriehel, Birkirkara BKR 3000, Malta, http://www.mga.org.mt), som är den huvudsakliga regulatorn av fjärrspelsverksamhet.
 6. ”Tjänster” skall omfatta Quasar Gamings onlinespelsystem, liksom alla Tjänster och spelerbjudandeaktiviteter med anknytning till det och som anges på www.QuasarGaming.com inklusive, men ej begränsat till, onlinecasino.
 7. ”Programvara” skall avse Programvara som har licensierats av Oss, inklusive alla program och databaser och annat härlett innehåll, som kräver nedladdning, oavsett om det är tillgängligt eller på annat sätt används av Dig via Webbplatsen och som låter Dig delta i spelen.
 8. ”Oss” eller ”Vi” skall avse Quasar Gaming Limited.
 9. ”Konto” skall avse ett personligt Konto öppnat av en individ och underhållet av Quasar för att låta denna person spela Spelen.
 10. ”Du” eller ”Spelaren” avser den som använder Tjänsten och Quasar Gamings Programvara som hämtas från dess Webbplats och har ett avtalsförhållande med Quasar Gaming.
 11. ”Villkoren” och ”Avtalet” avser dessa villkor, sekretesspolicy och eventuella bonusvillkor som då och då kan införas av Quasar Gaming.

Spelarkonton

Öppnandet av ett Konto

 1. För att kunna spela på Quasar Gamings Webbplats måste Du personligen öppna ett Konto. Vid öppnandet av ett Konto, kommer Spelaren att uppmanas att välja Inloggning och Lösenord som krävs för att komma åt Kontot. Spelaren är ansvarig för att se till att nämnda Inloggnings- och Lösenordsuppgifter hålls hemliga.
 2. Quasar Gaming förbehåller sig rätten att vägra att öppna ett Konto eller att stänga ett Konto efter eget gottfinnande. Om ett Konto vägras eller stängs, kommer alla avtalsförpliktelser som redan har gjorts att fortsätta hållas. Dessutom förbehåller sig Quasar rätten att neka och/eller begränsa insatser från dig.

Behörighet

 1. Behandlingen och öppnandet av ett Konto beviljas endast till vuxna individer på minst 18 år, eller respektive minimiålder enligt motsvarande nationell lagstiftning. All användning av Webbplatsen av minderåriga skall rapporteras till polisen.
 2. Behandlingen och öppnandet av ett Konto är vidare förbjudet för invånare i USA samt invånarna i något annat land där lagar förbjuder nämnda Konton. Det är Spelarens ansvar att veta om behandling och öppnande av ett Konto är tillåtet inom dennes jurisdiktion.

Registrering och Spelarens identitet

 1. Spelaren måste fylla i Ansökningsformuläret som tillhandahålls av Quasar Gaming och som åtminstone skall innehålla följande uppgifter:
  att Spelaren är över 18 år;

  1. Spelarens identitet (åtföljd av identitetsbevis såsom kopia på id-kort, pass eller körkort);
  2. Spelarens hemadress (adressen måste styrkas genom en kopia av ett utdrag från folkbokföringen eller skatteverket);
  3. Spelarens giltiga e-postadress.
 2. Det är Spelarens ansvar att omedelbart tillhandahålla Quasar Gaming med uppdaterad information för alla uppgifter/all dokumentation som har tillhandahållits av Spelaren.
 3. Ingen person under 18 år får vara registrerad som Spelare.

Tillämplig lag för Spelare

 1. Spelare förstår och accepterar att Quasar Gaming inte kan ge dem juridisk rådgivning eller försäkringar och att det är deras eget ansvar att se till att de hela tiden följer de lagar som styr dem och att de har fullt laglig rätt att spela Spelen. Allt deltagande i Spelen och användning av Webbplatsen är efter deras eget val, diskretion och på egen risk. Genom att spela Spelen, erkänner de att de inte finner Spelen eller Tjänsterna kränkande, stötande, orättvisa eller oanständiga på något sätt. Spelares användarnamn

Spelares visningsnamn

 1. Quasar Gaming förbehåller sig rätten att neka eller dra tillbaka, av någon anledning som bedöms nödvändig av Quasar Gaming, någon eller alla Spelares användarnamn, både före, under och efter att dessa namn har utfärdats eller godkänts. I den händelse att en Spelares konto i övrigt är i ordning enligt dessa Villkor, kommer Quasar Gaming att ge Spelaren möjlighet att skapa ett nytt användarnamn.

Lösenordssäkerhet

 1. Spelaren råds att välja ett starkt och oförutsägbart Lösenord av säkerhetsskäl.
 2. Det är Spelarens ansvar att se till att denne håller sina Inloggnings- och Lösenordsuppgifter konfidentiella och alla handlingar som utförs med hjälp av Spelarens Inloggnings- och Lösenordsuppgifter kommer att betraktas som giltiga, oavsett vem som deltar i Spelet. I händelse av att det finns en oro för att sekretessen för sådana detaljer inte längre är given, bör Spelaren omedelbart meddela Quasar Gaming varpå nya detaljer kan vidarebefordras och eventuella framtida transaktioner under tidigare uppgifter skulle anses ogiltiga.
 3. Quasar Gaming är inte på något sätt ansvarigt för eventuell tillgång till ett Spelarkonto av en tredje person och kan inte hållas ansvarigt för en eventuell förlust på grund av otillåten användning av en Spelares Inloggning och Lösenord av en tredje person, för obehörig åtkomst, och/eller för någon transaktion där Spelarens Inloggning och Lösenord registrerades korrekt.
 4. Quasar Gaming är inte på något sätt ansvarigt om spelaren glömmer, tappar bort eller förlorar sina Inloggnings- och Lösenordsuppgifter, annat än som en följd av ett fel från Quasar Gamings sida. Quasar Gaming skall inte vid något tillfälle under dess relation med Spelaren vara ansvarigt för att lagra Inloggnings- och Lösenordsuppgifter för Spelaren.

Förbud för anställda

 1. Inga anställda, chefer, arbetsledare, direktörer, konsulter eller agenter i våra filialer eller dotterbolag, eller någon av våra leverantörer eller säljare, kan delta i några Spel under sin anställningstid och/eller åtagande. Quasar Gaming-anställda, eller någon annan som har tillgång till insiderinformation (till exempel: komplett handhistorik, spelhistorik, pengatransaktionshistorik, och liknande) är inte tillåtna att använda sig av Webbplatsen. Detta är för att undvika eventuella missbruk av insiderinformation. För detta ändamål skall inga tjänstemän, chefer, anställda, konsulter eller andra personer som gör affärer med eller är engagerade i Quasar Gaming tillåtas att öppna ett Konto med Quasar Gaming under tiden för deras åtagande. Bevis på sådana försök skall leda till att åtgärder vidtas av Quasar Gaming. Dessa ska ha återverkningar på avtalet som finns mellan den anställde eller annan tjänsteman och Quasar Gaming.
 2. Inga Quasar Gaming-släktingar (i denna klausul avser termen “släktingar” make/maka, partner, föräldrar, barn eller syskon till personer som nämns i avsnitt 29) eller anställda, chefer, arbetsledare, direktörer, konsulter eller agenter i våra filialer eller dotterbolag eller någon av våra leverantörer eller säljare, får spela Spelen på Webbplatsen eller har rätt att använda Tjänsten direkt eller indirekt. Ändå skall detta inte gälla om anhöriga uttryckligen har tillåtits att spela på Quasar Gamings Webbplats genom skriftligt tillstånd från Quasar Gaming.
 3. Om klausulerna 31 och/eller 32 överträds, förbehåller Quasar Gaming sig rätten att stänga nämnda Konto omedelbart och att avbryta utbetalningen av en eventuell vinst. Detta skall ske utan att det påverkar de rättigheter som Quasar Gaming har gentemot den överträdande personen i fråga om anställning eller något annat avtal mellan parterna.

Spelarens insolvens

 1. Quasar Gaming förbehåller sig rätten att kontrollera solvens för alla Spelare, genom de upplysningar som har lämnats under registrering och genom tredje part. I händelse av att en sådan Spelares insolvens verifieras, skall Quasar Gaming ha rätt att avsluta Kontot och förbjuda Spelaren från att öppna ett annat Konto för samma Quasar Gaming-webbplats eller Webbplatsen för något av företagets dotterbolag.

Flera Konton

 1. Användning av mer än ett Konto per fysisk Spelare kallas “flerkontoinnehav” och är som sådant strängt förbjudet. Quasar Gaming förbehåller sig rätten att stänga ett Konto när som helst och att avbryta alla transaktioner som hänför sig till någon Spelare som har registrerat mer än ett Konto i sitt eget namn eller under olika namn, i händelse av att Quasar Gaming har anledning att misstänka att registreringen av nämnda multipla Konton har gjorts med avsikt att lura eller fuska. Quasar Gaming förbehåller sig rätten att blockera reguljärt eller turneringsspel och/eller prisfördelning om några bevis för flera Konton skulle uppstå. Detta beteende skall officiellt betraktas som maskopi.

Missbruk av Konton

 1. Insatta medel måste användas till insats på Spel och all misstänkt aktivitet på ett Konto kan leda till att Quasar Gaming rapporterar Spelaren till berörda myndigheter, fryser tillgångar och även avslutar Kontot.
 2. I händelse av missbruk och/eller missbruk av kampanjer och/eller alla erbjudanden från Quasar Gaming, förbehåller Quasar Gaming sig rätten att stänga eller blockera Konto(n) för Spelaren i fråga tills frågan mellan Quasar Gaming och Spelaren är löst.

Stängning av Konton

 1. Spelaren medger att stängningen av ett Konto automatiskt skall innebära uppsägning av detta Avtal och vice versa.
 2. Alla Spelare har rätt att stänga sitt Konto och säga upp detta Avtal när som helst genom att skicka ett e-postmeddelande till [email protected] och Quasar Gaming kommer att svara inom en rimlig tid, under förutsättning att Spelaren skall ansvara för aktiviteten på sitt Konto tills stängning har genomförts av Quasar Gaming och att Spelaren inte har några utestående saldon hos Quasar Gaming.
 3. Quasar Gaming har rätt att säga upp detta Avtal omedelbart via meddelande (eller försök till meddelande) till Spelaren på den e-postadress som lämnades till Quasar Gaming. Där Quasar Gaming har avslutat en Spelares konto som ett resultat av en misslyckad säkerhetsgenomgång, kommer eventuella Kontosaldon på Spelarkontot ej att återbetalas och anses förverkade.
 4. I händelse av uppsägning av en Spelares Konto, skall Spelaren tillåtas att ta ut alla medel som överstiger uttagsavgifter.
 5. Alla betalningar skall ske inom 48 timmar efter Spelarens begäran.
 6. De avgifter som har fastställts för okonventionella uttag som Neteller, Click2Pay, Moneybookers eller Yandex, debiteras direkt till Kontot. Dessa avgifter kan vara beroende på faktorer såsom den valuta som används på Kontot eller Spelarens bostadsort.
 7. Uppsägning av Avtalet och stängning av Kontot kommer endast att träda i kraft efter att Du har fått ett skriftligt meddelande från Quasar Gaming som bekräftar sådan uppsägning. Från det ögonblicket, kommer Du inte längre att ha rätt att använda Tjänsten och Programvaran eller att delta i Spelen. Du är skyldig att radera Programvaran från din dator och förstöra all dokumentation som rör Tjänsten och/eller Programvaran i din ägo, i din makt eller under din kontroll.
 8. Uppsägningen av detta Avtal skall inte inverka på någon annan rätt eller engagemang för endera parten i fråga om någon överträdelse som anges häri eller någon annan överträdelse.
 9. Alla befintliga skyldigheter mellan parterna i detta Avtal kommer att vara ogiltiga efter uppsägningen av detta avtal, och oavsett anledning, förutom om annat föreskrivs enligt de exklusiva rättigheter och åtaganden som har godkänts före uppsägningen.

Inaktiva Konton

 1. Om ett Spelarkonto förblir inaktivt (d.v.s. när ingen inloggning görs på Quasar Gamings Webbplats) under en period på mer än 12 månader, har Quasar Gaming rätt att debitera en månatlig underhållsavgift för Kontot på 5 euro, med början den 13:e månaden av inaktivitet. Efter 12 månader av oavbruten inaktivitet, kommer Quasar Gaming att skicka en påminnelse via e-post till Spelaren på den e-postadress som är sparad i dennes Kontouppgifter. Vid mottagandet av denna e-postpåminnelse, har Spelaren 30 dagar på sig att logga in på sitt Spelarkonto. Om ingen inloggning har registrerats inom denna 30-dagarsperiod, kommer 5 euro i kredit för riktiga pengar eller bonuspengar att dras från saldot. Om spelaren loggar in inom 30 dagar, kommer ingen avgift att uppstå. Om Kontot förblir inaktivt efter 13 månader i följd, kommer Spelaren att skickas en e-postpåminnelse varje månad och en månadsavgift på 5 euro kommer att uppstå och dras av från krediten för riktiga pengar eller krediten för bonuspengar på detta Spelarkonto. När ett Konto har klassificerats som inaktivt, behåller Spelaren möjligheten att logga in på sitt Konto och ta ut alla pengar som är kvar på Kontot genom de tillgängliga uttagsmetoder som beskrivs i dessa Allmänna Villkor.
 2. Om Spelarkontot förblir inaktivt i mer än 12 månader och kontosaldot är 0 euro, kommer ingen ytterligare kostnad att uppstå. I detta fall har Quasar Gaming rätt att radera Spelarkontot.Spelaren får genom skriftligt meddelande eller elektroniskt meddelande till Quasar Ga
 3. Inaktivitetsavgiften kommer att uppstå på månadsbasis tills nästa inloggning sker på Webbplatsen. Om det inte finns någon kredit för riktiga/bonuspengar på Spelarkontot, kommer ingen inaktivitetsavgift att tas ut.
 4. Spelaren tillåts att begära återbetalning av alla betalda avgifter för ett inaktivt Konto. Men ersättning kommer endast att beviljas om Spelaren kan tillhandahålla tillräckliga bevis för ett av följande fall:

  1. då Spelaren inte kunde komma åt sitt Konto på grund av brist på internetanslutning;
  2. då Spelaren inte kunde komma åt sitt Konto på grund av hälsorelaterade funktionsnedsättningar;
  3. då Spelaren inte kunde komma åt sitt Konto på grund av uppriktiga och äkta skäl;
  4. när Spelaren aktiverar Kontot efter att saldot för alla riktiga pengar eller bonuspengar står på 0 euro på grund av att avgifter för inaktivt Konto har dragits, så länge som sådan aktivering sker som längst tre (3) månader från det att den sista avgiften uppstod. I ett sådant fall kommer Quasar att betala som mest upp till sex (6) månaders avgifter för inaktivt Konto;
  5. Och i alla andra situationer där antingen Malta Gaming Authority eller Quasar Gaming bedömer att Spelarens begäran är motiverad.
 5. Om Spelaren inte utför någon finansiell transaktion under en period på trettio kalendermånader, kommer Kontot att stängas. Saldot på Kontot, i förekommande fall, skall överföras till Spelaren, eller om Spelaren inte kan hittas, till tillsynsmyndigheten. Förutsatt att inga anspråk skall ligga mot Quasar Gaming efter att de har återfört saldot på ett Spelarkonto till tillsynsmyndigheten.

Ränta

 1. Quasar Gaming är inte en finansinstitution och bör inte behandlas som sådan av Spelare. Quasar Gamings Spelarkonto ger ingen ränta.

Valuta

 1. Alla betalningar till och från ett Konto måste betalas i de valutor som finns på Webbplatsen från tid till annan och alla betalningar till Kontot måste komma från en betalningskälla för vilken Spelaren är den namngivna kontoinnehavaren.

Lista över Konton

 1. Quasar Gaming skall, vid varje tidpunkt, hålla en säker lista över alla registrerade Spelare och skall garantera säkerheten för alla Konton.

Spelares uppgifter

 1. Det är Spelarens ansvar att se till att dennes uppgifter hos Quasar Gaming hålls uppdaterade, särskilt adress, telefonnummer och betalnings-/bankuppgifter.

Marknadsföring och kampanjer

 1. Genom att delta i Företagets kampanjer har du godkänt att vissa uppgifter så som ditt användarnamn, ditt förnamn och initialen i ditt efternamn, antalet insatser och vinstsummor som du fått via Kampanjerna, kan komma att publiceras på webbplatsen och användas i kampanj- och marknadsföringsmaterial. Du ger även Företaget ditt uttryckliga godkännande för dylika publikationer.
 2. Spelaren godkänner att marknadsföringsmaterial fortfarande kan skickas ut i upp till fytioåtta (48) timmar efter att spelaren valt att avsäga sig deltagande, gjort en självavstängning, eller stängt ner sitt Konto.

Klagomål

 1. Quasar Gaming strävar efter att hela tiden erbjuda en högkvalitativ tjänst till sina Spelare. Men Spelare kan av olika skäl känna att de inte är nöjda med nivån och/eller kvaliteten på tjänsten och kanske vill registrera ett klagomål. Spelare kan skicka sina klagomål via e-post till [email protected] Quasar Gaming kommer att göra sitt yttersta för att lösa ett rapporterat klagomål snarast. Om supportteamet inte kan lösa klagomålet, kommer de att eskalera det till ledningen för lösning. Oavsett kommer Spelaren att få ett svar på sitt klagomål inom en period på 10 arbetsdagar.
 2. Skulle Spelaren inte vara nöjd med lösningen på ett sådant klagomål av Quasar Gaming, kan ett ytterligare klagomål adresseras till Malta Gaming Authority (Suite 1, Level 3, TG Complex, Brewery Street, Mriehel, Birkirkara BKR 3000, Malta) (www.mga.org.mt) eller via e-post till [email protected]
 3. När det gäller förordning nr 524/2013 i Europaparlamentet och rådet från 21 maj 2013 om lösning av onlinetvister för konsumenttvister och om ändring av förordning (EG) nr 2006/2004 och direktiv 2009/22/EG (förordningen om konsument onlinetvistlösning), informeras Spelare också om att de har möjlighet att lämna in en elektronisk anmälan, kostnadsfritt, i portalen för onlinetvistlösning som nås via följande länk: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=EN. Denna plattform för onlinetvistlösning har inrättats för att reglera tvister mellan bolaget och spelare utanför domstol.
 4. Quasar Gaming är inte på något sätt ansvarigt för utredning eller inledandet av ett klagomål från en Spelare mot en annan Spelare oavsett anledning, inklusive men inte begränsat till, villkoren i detta Avtal. Quasar Gaming kan efter eget gottfinnande besluta att agera mot en person som misstänks för olagliga handlingar eller att vilja bryta mot villkoren i detta Avtal.

Kundtjänst

 1. För att kunna optimera kvaliteten på våra tjänster, kan dina samtal till vår kundtjänst spelas in.

Finansiella frågor och Betalningar

Bonusar

 1. Bonuskrediter kan sättas in på ett Konto som en del av en marknadsföringskampanj. Dessa krediter kan inte dras tillbaka eller betalas ut, utan måste användas för att spela Spel.
 2. Spelaren medger att bonusprogram och andra marknadsföringskampanjer kan vara föremål för vissa ytterligare villkor. För detta ändamål måste Spelaren se till att denne läser bonusvillkor knutna till varje system innan denne deltar i något bonusprogram eller kampanj.

Betalningar från Spelare

 1. Quasar Gaming skall inte ta emot kontanter från en Spelare och medel kan tas emot från Spelaren bara på något av följande sätt:

  1. kreditkort;
  2. betalkort;
  3. elektronisk överföring;
  4. banköverföring;
 2. Quasar förbehåller sig rätten att när som helst, och enligt eget gottfinnande, begära en bild av båda sidorna av det kreditkort som användes för insättningar. Spelare kan enbart göra överföringar från sina egna konton eller kreditkort.
 3. Pengar som har satts in på ett Konto skall vara tillgängliga för användning på Spelarens Konto inom tjugofyra timmar från mottagandet av pengarna (eller tidigare om möjligt). Tidsramen på tjugofyra timmar omfattar inte den tid som banken eller betalningslösningarna som erbjuds av Quasar Gaming behöver för att behandla överföringen. Tiden tills en deposition krediteras på Quasar Gaming-kontot beror på vilken betalningsmetod som har valts.
 4. Minsta möjliga insättning är 10 €. Quasar Gaming förbehåller sig rätten av förändra denna begränsning eller att införa flera undersökningar av insättningar så som de själva finner lämpligt.

Uttagsbegäran

 1. Spelaren kan begära en utbetalning från sitt konto när som helt. Eventuella avgifter för uttag betalas av mottagaren. I händelse av att spelarens önskade uttag överstiger 100 000 euro förbehåller sig företaget rätten att dela upp utbetalningen i två delar á 50 000 euro per vecka, under förutsättning att uttaget inte gäller vinster från spel med delad jackpott.
 2. Quasar Gaming kommer att behandla uttagsbegäran omedelbart. Quasar Gaming upprätthåller ett mål på fyrtioåtta (48) timmar för bearbetning av utbetalningar, men håller sig inte ansvarigt för en viss tidsperiod i detta avseende.
 3. Uttag från ett Konto kan endast adresseras till den som är registrerad på Kontot och enligt de Villkor som anges på Webbplatsen. Utbetalningar skall ske på samma sätt som medlen ursprungligen sattes in, med undantag för de fall där de betalningslösningar som används av Spelaren inte erbjuder omdirigering av utbetalningar till samma rutt, i sådana fall förbehåller Quasar Gaming sig rätten att genomföra utbetalningar via banköverföring. Om utbetalningar inte kan göras på samma sätt kommer Quasar bara betala ut pengarna efter att spelaren har visat ägarskap av den nya destinationen för utbetalningen.
 4. Quasar förbehåller sig rätten att efter eget gottfinnande annullera en utbetalning som är föremål för tillhandahållande av kontrolldokument i enlighet med tillämplig lag eller information som krävs enligt Quasar om spelaren inte har lämnat sådan dokumentation och/eller information inom tre (3) dagar från den ursprungliga utbetalningsförfrågan. I händelse att detta inträffar kommer spelaren vara skyldig att lämna in en ny utbetalningsförfrågan, med förbehåll för tillhandahållande av erforderlig dokumentation och/eller information.
 5. Oaktat bestämmelserna i avsnitt 68, bör medel som har satts in på Spelarkontot användas minst en gång som en insats inom Spelen och/eller turneringar innan de kan betalas ut.
 6. Quasar Gaming kommer inte, under några omständigheter, att göra utbetalningar på mer än sammanlagt 2 000 € från ett Konto till en Spelare innan denne verifierat sin identitet, ålder och bostadsadress.
 7. Vinster kommer att krediteras Kontot efter bekräftelse av det slutliga resultatet.

Fel

 1. Skulle medel krediteras en Spelares konto av misstag, är det Spelarens ansvar att meddela Quasar Gaming om felet utan dröjsmål. Eventuella vinster som följer på felet och före anmälan till Quasar Gaming, under förutsättning att de är kopplade till ett sådant fel, anses ogiltiga och återförs till Quasar Gaming.

Ändringar i kontosaldo av tredje part

 1. Quasar Gaming kan inte hållas ansvarigt för ändringar på en Spelares Konto på grund av att någon annan spelar eller utför en IAT (överföring mellan Konton) med hjälp av den Spelarens Inloggnings- och Lösenordsuppgifter.

Kredit-/betalkort

 1. För insättning på Kontot, måste Spelaren använda ett Kredit/Betalkort som har utfärdats i dennes eget namn, och i det namn som används på det personliga konto. Företagskonton kan inte användas.
 2. I händelse av att insättning görs med ett kredit/bankkort, eller konto, registrerat under tredje parts namn, kommer vinsterna från denna insättning att konfiskeras av Quasar. Den ursprungliga insättningen återbetalas till det ursprungliga kortet/kontot.

Finansiella uppgifter/dokument

 1. Quasar Gaming garanterar härmed säkerheten för all finansiell information om Spelaren och finansiella dokument oavsett om de indirekt/direkt rör transaktioner som genomförs mellan Spelaren och Quasar Gaming eller mellan Quasar Gaming och berörda skattemyndigheter.

Betalningsbevis

 1. Spelaren medger att Quasar Gaming förbehåller sig rätten att begära bevis för betalningar till Konton för alla alternativa betalningar, när som helst. Quasar Gaming förbehåller sig rätten att begära Spelares bankkontonummer när som helst.

Avgifter

 1. Registreringen och upprättandet av ett Konto är avgiftsfritt.
 2. För varje påminnelse som rör en återbetalning skall företaget ta ut en avgift på 4 euro.
 3. Kostnader för återbetalningar eller oavsiktliga betalningar (t.ex. på grund av tillhandahållandet av ett felaktigt Kontonummer eller otillräckliga medel på Kontot) som ligger inom Spelarens ansvar bärs av Spelaren. Quasar Gamings rätt att kräva ytterligare skadestånd från spelaren (t.ex. rättsliga avgifter eller avgifter till ett inkassobolag) påverkas inte. Quasar Gaming har rätt att återhämta sådana kostnader från Spelarens Konto och att instruera en inkassobyrå att samla in pengar som ska betalas av Spelare på Spelarens bekostnad.

Finansiellt skydd av Spelare

 1. Spelaren får genom skriftligt meddelande eller elektroniskt meddelande till Quasar Gaming:

  1. sätta en begräsning för beloppet som Spelaren får satsa inom en angiven tidsperiod;
  2. sätta en begränsning för förlusterna som Spelaren får ådra sig inom en angiven tidsperiod;
  3. sätta en begränsning för antalet gånger som Spelaren får spela i varje omgång;
  4. stänga av Spelaren från att spela under en angiven eller obestämd tidsperiod.
 2. En Spelare som har satt en begränsning eller avstängning kan ändra eller dra tillbaka begränsningen eller avstängningen genom skriftligt meddelande eller elektroniskt meddelande till Quasar Gaming.
 3. Ett meddelande som höjer eller drar tillbaka en begränsning eller minskar avstängningen får effekt först sju dagar efter att Quasar Gaming har mottagit meddelandet.
 4. Ett meddelande som sänker en begränsning eller ökar avstängningen får effekt omedelbart efter att det har mottagits av Quasar Gaming.
 5. Quasar Gaming skall inte acceptera en satsning från en Spelare som strider mot en begränsning eller avstängning satt av spelaren under denna bestämmelse.

Skyldigheter

 1. På grund av rådande lagar omfattande pengatvätt, förhindrande av bedrägeri, och allmänna skyldigheter, har Quasar rätt att begära in ytterligare information eller dokumentation från spelaren när helst de finner detta nödvändigt. Om Quasar har anledning att misstänka att det kan ha skett pengatvätt eller andra misstänkt olagliga transaktioner, kommer de omedelbart att meddela relevanta myndigheter.
 2. Så snart Spelaren öppnar ett Konto med Quasar Gaming, godtar Spelaren att följa alla regler och förordningar som gäller penningtvätt som finns på Malta och i hela EU. Kort sagt, förbinder Spelaren sig själv till att inte använda medel som är, på något sätt, vinning från brott och att inte på något sätt använda Quasar Gamings Tjänster direkt eller indirekt i samband med penningtvätt. Alla transaktioner som genomförs av Spelare kontrolleras för att förebygga penningtvätt.
 3. Om Spelaren inte respekterar dessa regler kan Quasar Gaming stänga av Spelarens Konto under pågående utredning.
 4. Quasar Gaming skall ha rätt att vidta åtgärder och anta förfaranden för att erhålla verifiering av identitet eller en Spelare. Om sådan bevisning inte erhålls, eller om Quasar Gaming vet eller misstänker att transaktionen kan ha samband med penningtvätt eller finansiering av terrorism, skall Quasar Gaming inte gå vidare med en sådan transaktion och skall ha rätt att stänga sådan Spelares Konto och skall ha rätt att avslöja detaljer om transaktionen till Financial Intelligence Analysis Unit i Malta.
 5. Spelare är förbjudna att sälja, överföra och/eller förvärva Konton till eller från andra Spelare. Det är också förbjudet för Spelare att överföra pengar mellan konton.

Regler för spel

Programvaruregler – Artificiell intelligens

 1. Användningen av artificiell intelligens, inklusive, utan begränsning, “robotar” är strängt förbjuden i samband med Programvaran och Spelen. Quasar Gaming har åtagit sig att upptäcka och förhindra programvara som är utformad för att göra det möjligt för artificiell intelligens (“AI-program”) att spela på Quasar Gamings Tjänster såsom, men inte begränsat till motståndarprofilering, spelarmaskopi, fuskprogramvara eller något annat som Vi anser ger Dig en orättvis fördel gentemot andra Spelare. Alla handlingar som har utförts i anslutning till Spelen av en Spelare måste utföras personligen av Spelare genom användargränssnittet som är tillgängligt genom användning av Programvaran. Spelaren medger att Quasar Gaming kommer att vidta åtgärder för att upptäcka och förhindra användning av sådana program och AI-programvara med hjälp av metoder (inklusive, men inte begränsat till att läsa listan över program som körs på en Spelares dator) och Spelaren samtycker till att inte använda något AI-program och/eller några sådana program.

Spelartävlingar och kampanjer

 1. Delar av Webbplatsen kan emellanåt innehålla tävlingar, kampanjer, turneringar eller liknande och relaterade aktiviteter som erbjuds av Quasar Gaming eller av tredje part. Eventuella ytterligare villkor för deltagande i sådana tävlingar, kampanjer, turneringar eller liknande och relaterade aktiviteter kommer emellanåt att specificeras på den relevanta delen av Webbplatsen (“Villkor för deltagande”). Genom att vara med i eller delta i de relevanta tävlingarna, kampanjerna, turneringarna eller liknande och relaterade aktiviteterna, samtycker Spelaren till att vara bunden av dessa Villkor för deltagande utöver dessa Villkor och i händelse av konflikt eller inkonsekvens, kommer Villkoren för deltagande att råda. Quasar Gaming behåller specifikt rättigheten att, när som helst och utan föregående meddelande, ta bort, ändra eller lägga till tävlingar, kampanjer, turneringar eller liknande och relaterade aktiviteter på Webbplatsen utan ansvar mot Spelaren.

Missbruk av kampanjer

 1. Spelaren förbinder sig till att inte missbruka möjligheten att öppna Konton för att dra nytta av bonuskrediter och andra kampanjerbjudanden som Quasar Gaming kan erbjuda (användning av 100 %, 20 % av första insättningarna, eller användning av certifikat och kampanjkoder). Quasar Gaming förbehåller sig rätten att i händelse av missbruk från Spelarens sida som hänför sig till bonuskrediter och/eller specialerbjudanden från Quasar Gaming, efter eget gottfinnande, att upphäva eller blockera Konton som har skapats för detta ändamål, samt deras transaktioner.
 2. Bonusar är avsedda att avnjutas som en förlängning av Spelarens upplevelse, och bör avnjutas som sådan. Quasar Gaming förbehåller sig rätten att granska varje Gästkonto för att säkerställa att spelandet hålls inom dessa allmänt accepterade riktlinjer. De som missbrukar bonusar är välkomna att fortsätta spela, men kommer inte att vara berättigade till bonusar och/eller vinster som härrör från dessa.
 3. Ledningen för Quasar Gaming förbehåller sig rätten att återkalla och/eller avbryta en Turnering, Bonus och/eller kampanjvinster som anses vara missbruk och/eller missbruk av kampanjsystem. I händelse av tvist, accepterar Spelare att ledningen för Quasar Gamings beslut är slutgiltigt.

Inställda Spel

 1. Quasar Gaming förbehåller sig rätten att ställa in en turnering eller ett spel, antingen före starten av turneringen eller spelen eller under fortsättningen av sådan händelse.
 2. Om en turnering/ett spel ställs in innan den faktiska starten på denna turnering/detta spel officiellt tillkännages på Quasar Gamings Webbplats, kommer Spelarens inköp och deltagaravgift att återbetalas till Kontot och Spelaren kommer att återställas till sin tidigare status.
 3. Om en turnering/ett spel ställs in efter starttiden för den turneringen/det spelet men innan resultatet avgörs, (t.ex. på grund av ett tekniskt fel eller på grund av andra planerade/oförutsedda omständigheter), oavsett om det är utom Quasar Gamings kontroll eller inte, skall Quasar Gaming inte på något sätt vara ansvarigt för sådant inställande. I sådana fall skall följande gälla:

  1. de spelare som var diskvalificerade redan före inställandet kommer att förlora sina inköp och deltagaravgifter;
  2. De spelare som i slutet av den sista handen fortfarande är med i turneringen skall betalas ut enligt följande:
  3. Om Spelarna har del i prispengarna, ska varje Spelare få nästa pris, varvid resten skall fördelas i enlighet med antalet spelmarker.
  4. Om Spelarna ännu inte har del i prispengarna, delas 50 % av återstoden jämnt, 50 % fördelas enligt antalet spelmarker.
 4. I det fall där en Spelare är registrerad för en turnering med en voucher, förnyas vouchern antingen i det fall turneringen avbröts före den officiella invigningen av turneringen eller om turneringen avbröts innan Spelarna har del i prispengar. Så snart alla Spelarna har del i prispengarna, anses vouchern vara godkänd och därefter ogiltig.

Tvister

 1. Quasar Gaming kommer inte att betrakta anspråk eller tvister om Spel som giltiga om inte de nämnda Spelen är direkt registrerade i Quasar Gamings databasfiler eller register. Bedrägligt beteende

Bedräglig aktivitet

 1. Quasar Gaming har en nolltolerans mot olämpligt spel och bedrägligt beteende. Om, enligt Quasar Gamings enskilda bedömning, Spelare visar sig ha fuskat eller försökt att bedra Quasar Gaming inklusive användning av stulna kreditkort, eller någon annan bedräglig aktivitet (inklusive ångerköp eller annan återföring av en betalning) eller förbjuden transaktion (inklusive penningtvätt), förbehåller Quasar Gaming sig rätten att dra in och/eller stänga Spelarens Konto och att dela denna information (tillsammans med dennes identitet) till andra spelwebbplatser, banker, kreditkortsföretag och lämpliga myndigheter.

Spelresultat

 1. När Spelen är avslutade, kan deras resultat inte ändras eller upphävas. Quasar Gaming förbehåller sig rätten att acceptera, att inte acceptera eller delvis acceptera spelresultat.

Vinster

 1. Utskriften av ett Spel som har spelats anses inte vara ett kvitto på vinsten. Ett Spel ska anses ha vunnits om det är noterat på Spelarens Spellista eller på Quasar Gamings Spelserver(s).

Konflikt i resultat

 1. I händelse av konflikt mellan resultatet som publiceras i Programvaran och resultatet som exponeras på vår Server, skall resultatet som publiceras på vår Server ha företräde. Du förstår och accepterar att lösning av eventuella konflikter mellan Spelaren och Quasar Gaming kommer att fastställas på grundval av de register som förs av Quasar Gaming. Du accepterar också användningen av Programvaran RNG (RNG: Random Number Generator = slumptalsgenerator) som har till uppgift att tillhandahålla spelservrar med en tillräcklig mängd slumptal för Spelen.

Specifika Spelregler

 1. Spelets egna specifika regler hittas genom att klicka på knappen ”Hur man spelar” på respektive spel i Kasinolobbyn
 2. Spelaren har rätten att vinna gratisspinn under ett spel. För att undvika eventuella tvivel, godkänner härmed spelaren att denne förstått och acceperar att vinstabellen för denna typ av spel kan skilja sig från vinsttabellen som gäller för spel med riktiga pengar eller bonuspengar. Därmed har spelaren själv ansvaret för att läsa in den relevanta vinsttabellen för det pågående spelet.
 3. Quasar begränar tillgången till spel med jackpott som; Arabian Nights, Hall of Gods och Mega Fortune för spelare från följande länder/områden; Nordkorea, Sydkorea, Iran, Algeriet, Ecuador, Indonesien, Burma, Afghanistan, Albanien, Angola, Kambodja, Guyana, Irak, Kuwait, Laos, Namibia, Nicaragua, Pakistan, Panama, Papua Nya Guinea, Sudan, Syrien, Uganda, Yemen, Zimbabwe, Israel, Hong Kong, Filippinerna, Taiwan, Indonesien, Singapore, Kanada, Australien, Azerbadjan, Kina, Danmark, Indien, Israel, Italien, Japan, Malaysia, Quatar, Ryssland, Spanien, Thailand, Tunisien, Turkiet och Ukraina. Spelare från dessa länder/områden får inte spela via ombud eller använda andra metoder för att dölja sin hemvist, eller för att på annat sätt ta sig runt Quasars begränsningar. Om Quasar upptäcker att en spelare ändå använt sig av någon av dessa metoder och därmed kränkt dessa användarvillkor, så har Quasar rätt att omedelbart blockera respektive spelare och dra tillbaka eventuella vinster.

Regler gällande misstänkt spelarbeteende.

 1. Quasar har rätt att när som helst granska alla inspelningar och speltransaktioner. Om de upptäcker misstänkt spelarbeteende, förbehåller sig Quasar rätten att blockera spelaren från vidare deltagande i kampanjer och bonusar och/eller konfiskera alla vinster från Spelaren och/eller avsluta Spelarens konto.
 2. Misstänkt spelarbeteende kan omfatta (men är inte begränsat till) betting enligt system, betting med låga marginaler, jämnlik eller riskfri betting i de fall då dessa görs för att utnyttja bonusar eller för att göra större vinst.
 3. Följande speltyper räknas också som misstänkt spelarbeteende:

  1. stora insättningar på kontot, följt av radikalt förändrat spelarbeteende (insatser, typ av spel, insatsstruktur med mera), för att uppfylla omsättningskrav förknippade med en bonus;
  2. användandet av insatssystem eller insatser i jämna pengar på Baccarat och Roulett; och/eller
  3. insatser på spel med bonuspengar för att skapa värde, följt av förlust av bonusen och sedan uttag av det skapade värdet via en andra insättning.

Maximalt insatsvärde

 1. De spelautomater som erbjuds på hemsidan ska inte, och är inte menade, att överskrida en maximal insatssumma på 60 euro. I händelse av att spelautomater erbjuder insatser för högre summor, förbehåller sig Quasar rätten att behandla dessa insatser, samt eventuella vinster och förluster från dessa, som ogiltiga. Då även sådana insatser anses vara ogiltiga kommer de att återbetalas till spelarens konto.
 2. Önskemål om att få spela för större insatser än de som anges i punkt 115, kan lämnas via e-post till [email protected] Önskemål kommer granskas internt av ledningen och beslutet kommer därefter lämnas till spelaren via e-post. Vänligen notera att ytterligare dokumentation kan komma att krävas.

Programvara

Slutspelarlicens

 1. Genom att spela på Quasar Gamings Webbplats beviljas Du en personlig icke-exklusiv, icke-överförbar licens att använda Programvaran för att spela Spelen, enligt dessa Villkor och inklusive klausulerna i detta avsnitt.
 2. Spelaren får installera och använda datorprogrammen som Quasar Gaming tillhandahåller (“Programvara”) på en hårddisk eller annan lagringsenhet och göra säkerhetskopior av Programvaran, under förutsättning att en sådan användning och säkerhetskopiering bara är för Spelarens eget personliga bruk för att delta i Spelen i enlighet med detta Avtal, och vidare, att en sådan installation och användning sker via en dator på vilken Spelaren är den primära användaren. Programvarans struktur, organisation och kod är värdefulla affärshemligheter i bolaget och/eller dess grupp av företag och/eller dess licensgivare. Spelaren erhåller inga rättigheter till Programvaran utom att använda den i enlighet med detta Avtal. Om inte uttryckligen tillåtet enligt lag, är Spelaren strängt förbjuden, och samtycker till att inte ändra, anpassa, översätta, dekonstruera, dekompilera, demontera eller på annat sätt försöka att avslöja källkoden i Programvaran eller någon del av den eller för att skapa, publicera eller distribuera bearbetningar från Programvaran. Spelaren samtycker till att Programvaran inte kommer att fraktas, överföras eller exporteras till något land eller användas på något sätt som strider mot gällande lagar, restriktioner eller förordningar.
 3. Quasar Gaming beviljar endast en personlig rätt till Spelarna att använda Programvaran och Tjänsten är en rättighet som ges personligen till Spelare för att spela Spel på internet. Denna rätt ges till Spelare för ett personligt och inte kommersiellt syfte. Eventuella klagomål som rör aktivitet på ditt Konto av en tredje part kommer inte att accepteras av Quasar Gaming eftersom det är förbjudet att möjliggöra att en tredje part spelar med en Spelares Konto. Det är Spelarens ansvar att informera Quasar Gaming omedelbart om Spelaren misstänker att dennes Konto används av tredje person, så att Quasar Gaming kan inspektera och verifiera det Kontot.
 4. Genom att spela på denna Webbplats medger Spelaren att genom att spela turspel med användning av Tjänsten och/eller Programvaran riskerar Spelaren att förlora pengar. Det är Spelarens eget ansvar att ta på sig förluster genom Spelarens Konto.
 5. Spelaren skall inte begå någon handling eller anta någon form av beteende som kan skada Quasar Gamings rykte, och Spelaren medger att användningen av Tjänsten och/eller Programvaran är efter eget gottfinnande och på egen risk.
 6. Spelaren intygar att de medel som används av Spelaren för att spela Spelen på denna Webbplats genom att använda Tjänsten eller Programvaran inte är från någon olaglig källa. Genom att spela på Quasar Gaming förkunnar Spelaren att denne inte på något sätt skall använda Tjänsten eller Programvaran i syfte att överföra sådana medel från olagliga källor. Spelaren kommer inte att använda Tjänsten och/eller Programvaran till någon olaglig eller bedräglig aktivitet, eller för någon olaglig eller bedräglig transaktion (inklusive penningtvätt), i enlighet med lagarna i alla länder som har auktoritet över Spelaren. Quasar Gaming förbehåller sig rätten att avbryta eller blockera Spelarens Konto(n), när som helst, och tills dess att frågan har lösts, om Quasar Gaming har det minsta tvivel om lagligheten i finansieringskällan som används av Spelaren för att spela Spelen.
 7. Spelaren förkunnar att denne inte på något sätt kommer att kränka eller försöka bryta eller misstolka Quasar Gamings säkerhetsåtgärder. Om Quasar Gaming har minsta tvivel i avseende till denna klausul, förbehåller Quasar Gaming sig rätten att avbryta eller blockera Spelarens Konto omedelbart. Beloppet i fråga kommer inte att krediteras till Spelarens Konto. Spelaren kommer att nekas tillträde till alla andra Webbplatser, Tjänster och Programvara som erbjuds av samma företag.

Sann slumptalsgenerator

 1. Spelaren accepterar och medger att den sanna slumptalsgeneratorn (“RNG”) avgör utgången av Varje Spel.

Programvaruavbrott

 1. I händelse av någon form av Programvaruavbrott på grund av någon typ av problem, förbehåller Quasar Gaming sig den exklusiva rätten att begära en skärmdump.

Klagomål

 1. Invändningar och klagomål som rör driften av Spelen måste läggas fram före start av Spelet som är föremål för nämnda invändningar eller klagomål.
 2. Spelaren medger och accepterar härmed att klagomål eller bestridanden som har gjorts av Spelaren mer än sju (7) dagar efter dagen för slutförandet av transaktionen som är föremål för klagomålet i fråga inte kommer att beaktas, och inte kommer att ha något värde.

Friskrivning och ansvarsbegränsning

Användning av Webbplatsen

 1. Quasar Gaming skall inte i någon händelse, och inte heller under några omständigheter, vara ansvarigt för eventuella skador eller förluster som anses eller påstås ha resulterat från eller på grund av dess Webbplats eller dess innehåll, inklusive, utan begränsning, förseningar eller avbrott i drift eller överföring, kommunikationslinjefel, någon persons användning eller missbruk av Webbplatsen eller dess innehåll, eller eventuella fel eller brister i innehållet.
 2. Quasar Gaming gör allt för att upprätthålla riktigheten i informationen på denna Webbplats, men kan inte ta ansvar för inverkan, förlust eller skada som kan uppstå från användning av informationen.
 3. Inget ansvar erkänns eller accepteras härunder för bland annat följande frågor:

  1. Misstag, tryckfel, feltolkning(ar), felhörande(n), felläsning(ar), felöversättning(ar), stavfel, fel i läsning, transaktionsfel, tekniska risker, registreringsfel, uppenbart fel, force majeure och/eller något annat liknande misstag/fel;
  2. Brott mot Quasar Gamings Regler;
  3. Kriminella handlingar;
  4. Råd, i vilken form de än ges, tillhandahållna av Quasar Gaming;
  5. Finansiell risk och förlust, inklusive men inte begränsat till variationer i valutakurser; och/eller
  6. Rättsliga åtgärder och/eller andra åtgärder.
 4. Därför specificeras härmed att Quasar Gaming inte gör några utfästelser, ger löften eller garantier (antingen explicit eller implicit, inklusive men inte begränsat till garantier för noggrannhet, ändamålsenlighet eller icke-intrång) att innehållet är korrekt och/eller lämpligt för något särskilt ändamål annat än enligt de garantier som inte uttryckligen kan uteslutas enligt gällande lag för dessa Villkor.
 5. Användning av denna Webbplats är helt på Spelarens egen risk. Webbplatsen och dess innehåll tillhandahålls på grundvalen “i befintligt skick”.

Tjänster

 1. Vid deltagande i Spelen och användning av de Tjänster som erbjuds av Quasar Gaming medger Spelaren att denne gör transaktioner med mjukvaruleverantören som levererar Spelen till Quasar Gaming. Alla satsningar och vinsttransaktioner sker på spelleverantörens plattform och inte på Quasar Gamings sida. Spelaren bekräftar vidare att även om Quasar Gaming erbjuder stöd till sina Spelare och övervakar Spelresultat för att garantera rent spel, har Quasar Gaming ingen kontroll över Spelen eller det faktiska utfallet av dessa. För tydlighetens skull, anges det häri att Quasar Gaming dock fortfarande är fullt ansvarigt för de saldon som finns på Spelarnas Konton.
 2. Quasar Gaming erbjuder sin Tjänst och Programvara “i befintligt skick” utan garantier, försäkringar, förpliktelser, eller någon deklaration, uttalad eller underförstådd, rättsliga eller andra. Quasar Gaming utesluter härmed alla villkor, och garantier, explicita eller implicita, inklusive men inte begränsat till underförstådda garantier, kommersiella villkor och/eller frågor om tillfredsställande kvalitet, förmåga och anpassningsförmåga till ett specifikt syfte, fullbordande eller precision av Tjänst och av Programvaran med avseende på bristande respekt för styrande regler och lagar.
 3. Quasar Gaming garanterar inte att Tjänsten eller Programvaran är tillåten, och att funktionen helt kommer att tillfredsställa Spelaren, att den är helt säker och inte innehåller några fel, att den uppdateras regelbundet, att programvarudefekter regelbundet korrigeras, att den är oavbruten, att Tjänsten eller Programvaran är virus- eller buggfri, eller att de kontinuerligt är i drift, att de är tillräckliga, att materialet är tillförlitligt, eller att all annan information som har erhållits med hjälp av Tjänsten eller att alla resultat är tillräckliga och pålitliga.
 4. Företaget frånsäger sig vidare alla garantier att Tjänsterna kommer att vara tillgängliga över hela världen och förbehåller sig rätten att efter eget gottfinnande och utan föregående meddelande begränsa eller inskränka sitt erbjudande när som helst till specifika jurisdiktioner och/eller områden. I händelse att bolaget upphör att erbjuda Tjänsterna i en viss jurisdiktion eller territorium kommer spelare ges möjlighet att få resterande riktiga pengar-saldo som finns på sitt konto utbetalt vid tidpunkten för nedstängningen, i enlighet med bestämmelserna i avsnitten 68 till 74 av dessa Villkor. Inga ytterligare krav ska finnas mot bolaget så snart det återstående saldot av riktiga pengar framgångsrikt utbetalats till spelaren, på Spelarens begäran.
 5. I händelse av skillnader i systemen eller i kommunikationsmedlen, på grund av virus eller buggar som den hänför sig till Kontoregler eller alla andra parametrar som utgör Programvaran skall Vi inte hållas ansvariga inför Dig eller en tredje part för skador, kostnader, utgifter, förluster eller anspråk till följd av nämnda skillnader, och Vi förbehåller Oss rätten att vid sådana typer av fel, upphöra med all Programvara och Webbplatsspel i fråga och att vidta alla andra nödvändiga åtgärder för att rätta till sådana fel, förutsatt att Vi inte är ansvariga för att tillhandahålla ett nödsituationsnätverk, system eller liknande räddningstjänster.
 6. Quasar Gaming kan inte hållas ansvarigt för någon handling eller underlåtenhet av en internetleverantör eller annan tredje part med vilken du kan ha skrivit avtal för att få tillgång till Quasar Gamings Tjänst och/eller Programvara. Vid tvister mellan internetleverantören och dig själv kan Quasar Gaming inte vara part i målet, och ett sådant mål skall inte på något sätt påverka Spelarens skyldigheter enligt detta Avtal.
 7. Utan att det påverkar tillämpningen av bestämmelserna i klausulerna 121 till 125, i händelse av ett programvarufel eller fallerat eller avbrutet spel i enlighet med Remote Gaming Regulations från 2004 (Rättsligt meddelande 176), kommer alla medel som har använts av Spelaren för att spela just det Spelet, att återbetalas av Quasar Gaming till den Spelaren så att Spelaren kommer att befinna sig i samma situation som denne var i innan Spelet inleddes.

Spelares risk

 1. Spelaren medger att den har valt och använt Tjänsten och Programvaran frivilligt och på egen risk och diskretion.

Förlust eller skada

 1. Vi är inte på något sätt ansvariga för eventuell förlust eller skada, direkt eller indirekt, som Du eller en tredje part kan ha lidit till följd av Din användning eller tredje parts användning av Tjänsten och/eller Programvaran, inklusive men inte begränsat till skador som orsakas av en kommersiell förlust, en förlust av förmåner, en förlust på förväntad vinst, avbrott i verksamheten, förlust av affärsinformation eller någon annan ekonomisk och/eller efterföljande förlust.
 2. Vi är inte på något sätt ansvariga för någon förlust eller skada som Du eller en tredje part kan ha lidit till följd av Din användning eller deras användning av Webbplatsen, dess innehåll eller från någon länk som har föreslagits av Quasar Gaming.
 3. Vi är inte på något sätt ansvariga för någon förlust eller skada som Du eller en tredje part kan ha lidit till följd av någon ändring, avstängning eller avbrott i Tjänsten eller Programvaran.
 4. Vi är inte på något sätt ansvariga för förlust eller skada, inklusive men inte begränsat till förlust av vinst, som en följd av felaktig funktionalitet för Tjänsten och/eller av Programvaran, någon fördröjning, avbrott, överföring, förlust eller korruption av data, felaktig funktionalitet för kommunikationsmedlen, brottslig användning av Webbplatsen eller dess innehåll av en person, genom en defekt eller försummelse eller någon annan faktor utanför vår kontroll. I händelse av att en felfunktion resulterar i vinst, oavsett om det samlas in eller krediteras på ditt Konto, förbehåller Quasar Gaming sig rätten att göra anspråk på alla vinster som Du kan ha dragit nytta av som en följd av ett av dessa fel, och Du skulle vara tvungen att omedelbart ersätta Quasar Gaming det insamlade beloppet och att informera Quasar Gaming om felet. Quasar Gaming förbehåller sig rätten att, efter eget gottfinnande, direkt från Ditt Konto dra ett belopp som motsvarar det som Du kan ha fått av misstag.

Avtalsbrott

 1. Genom att acceptera villkoren i detta Avtal, förbinder du dig att i ett stycke gottgöra Oss, att försvara Oss och att fria Oss, vid begäran av några klagomål, ansvar, skador, förlust, kostnad eller utgift, inklusive men inte begränsat till alla juridiska avgifter eller andra som Vi skall bära till följd av brott mot detta Avtal, en kränkning av Quasar Gamings lagar, regler och/eller rättigheter eller de för en tredje part, till all användning av Tjänsten och/eller Programvaran med Inloggnings- och Lösenordsuppgifter, vare sig det är med Din vetskap eller utan den, liksom varje godkännande av vinst från Din sida.
 2. Om Du inte följer alla villkoren i detta Avtal eller om Vi skäligen misstänker att Du misslyckas med att uppfylla något av villkoren i detta Avtal, förbehåller Quasar Gaming sig rätten, och med alla åtgärder till sitt förfogande, och efter eget gottfinnande, att blockera Ditt Användarkonto och att dra det belopp som krävs från Ditt Konto för att kompensera den skada som Quasar Gaming har lidit, eller i utbyte mot skuld till Quasar Gaming, och tills beslutat genom en domstol.
 3. Om Du misslyckas med att följa villkoren i detta Avtal, förbehåller Quasar Gaming sig rätten att blockera Ditt Konto samt att på obestämd tid förbjuda Din tillgång till Webbplatsen, Tjänsten och Programvaran tillhörande Quasar Gaming, och kommer att ha rätt att väcka talan mot dig.

Efterlevnad av lagstiftning

 1. Spelarna uppmanas att följa gällande lagstiftning i det land där de är medborgare och/eller bosatta. Quasar Gaming tar inget ansvar för eventuella åtgärder som vidtas av någon myndighet mot någon Kontoinnehavare.
 2. Spelaren godkänner härmed att Quasar har rätt att begränsa sina erbjudanden, eller delar av erbjudanden, i vissa områden/länder. Spelare har inte rätt att använda sig av ombud och/eller någon form av mjukvara eller andra verktyg för att dölja sin hemvist eller på annat sätt ta sig runt de brandväggar som Quasar har upprättat för att begränsa tillgången till vissa spel. Skulle Quasar uppmärksamma att någon spelare har tagit sig runt dessa brandväggar och därmed överträtt användarvillkoren så förbehåller Quasar sig rätten att blockera respektive konto och dra tillbaka eventuella vinster.

Ansvarsbegränsning inför domstol

 1. I händelse av att Quasar Gaming befinns ansvarigt på något sätt, av en domstol och/eller liknande myndighet med juridisk kompetens och/eller jurisdiktion över Quasar Gaming, så är Quasar Gamings ansvar begränsat till beloppet för Insatsen, eller Nettovinsten, beroende på vilket som är lägst. Alternativt, när detta är tillämpligt, det belopp som finns registrerat på Quasar Gaming-kontot eller det belopp som har förts över till eller från Quasar Gaming-kontot, beroende på vilket som är lägst.

Övriga bestämmelser

Allmänt

 1. Dessa Villkor är inte avsedda att skapa något partnerskap, verksamhet eller joint venture mellan Quasar Gaming och “Spelaren”.

Immaterialrätt

 1. Quasar Gamings Webbplats är avsedd att användas av Spelare. Under alla omständigheter har ingen rätt att kopiera, modifiera, manipulera, distribuera, sända, visa, reproducera, överföra, ladda upp, ladda ner eller på annat sätt ändra innehållet på Webbplatsen.
 2. All obehörig nedladdning eller kopiering av material som finns på Quasar Gamings Webbplats liksom utformningen av själva Webbplatsen kan betraktas som ett brott mot gällande immateriella rättigheter inom Europeiska unionen.
 3. Webbplatsen får endast användas för lagliga ändamål. Användning av Webbplatsen för överföring, distribution, publicering eller lagring av material på eller via Webbplatsen som är i strid med gällande lag eller annan författning eller tredje parts rättigheter är strängt förbjudet. Detta inkluderar (utan begränsning) användningen av Webbplatsen eller överföring, distribution, publicering eller lagring av material på eller via Webbplatsen på ett sätt eller för ett syfte som gör intrång i upphovsrätten, varumärke, affärshemlighet eller andra immateriella rättigheter, är obscent eller skadligt för minderåriga eller utgör en olaglig handling eller trakasserier, är ärekränkande eller nedsättande, bryter mot någon integritet eller datalagstiftningen, är bedrägligt eller bryter mot någon valutakontroll eller spellagstiftning. Det är enbart upp till Dig att avgöra om Din registrering och användning av Webbplatsen och/eller Ditt inträde i detta Avtal (eller Ditt erbjudande att så göra) är laglig. Det är också enbart Ditt ansvar att se till att Din användning av Ditt kredit- eller betalkort för sådana ändamål är laglig.

Problemspelande

 1. Quasar Gaming har åtagit sig att stödja ansvarsfull vadslagning bland sina spelare samt främja medvetenheten om spelproblem och att förbättra förebyggande, ingripande och behandling.
 2. Quasar Gamings Policy för ansvarsfullt spelande anger dess åtagande att minimera de negativa effekterna av spelberoende och att främja utövandet av ansvarsfullt spelande.

Lag och Forum

 1. För alla avseenden skall detta avtal regleras av och tolkas i enlighet med lagarna i landet Malta utan att ge effekt till kollisionsregler. Parterna underkastar sig den exklusiva jurisdiktionen i landet Malta för att lösa eventuella tvister som rör detta Avtal. Detta Avtal kommer inte att styras av United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods, vars tillämpning uttryckligen utesluts.

Tvistlösning

 1. Varje tvist eller meningsskiljaktighet som uppstår ur eller i samband med dessa Villkor skall fastställas i Malta i enlighet med lagstiftningen i Malta genom att utse en enda skiljedomare som skall fastställas mellan parterna, eller om överenskommelse misslyckas inom fjorton dagar efter att endera parten har lämnat till den andra en skriftlig begäran till att instämma i tillsättandet av en skiljeman, av en skiljeman som utses av ordföranden eller vice ordförande i Malta Arbitration Centre.

Avskiljbarhet

 1. Om någon bestämmelse i dessa Villkor hålls av en domstol eller annan behörig myndighet som ogiltig eller inte kan verkställas i sin helhet eller delvis, skall dessa Villkor fortsätta att gälla när det gäller de övriga bestämmelserna däri och resten av den berörda bestämmelsen.

Rubriker

 1. Rubriker är avsedda för klarhet och för att underlätta läsningen av dessa Villkor. De är inte avsedda som ett medel för tolkning av innehållet i det stycke som följer varje rubrik. Rubriker är inte avsedda att förbinda Quasar Gaming på något sätt.

Avsägelse

 1. Alla avsägelser från Quasar Gaming om eventuella brott av någon Spelare från någon bestämmelse i dessa Villkor skall inte betraktas som ett upphävande av något efterföljande brott mot samma eller någon annan bestämmelse i dessa Villkor.

KONTAKTINFORMATION

Quasar kan nås via e-post på [email protected] eller via vår livechatt.
Detta användaravtal är att betrakta som signerat och godkänt
Av
Quasar

och Spelaren
Som nämnt tidigare i användarvillkoren börjar dessa gälla från det datum spelaren registrerat sitt konto hos Quasar.
Skriv ut en kopia av detta dokument och spara för framtida bruk.
Version 1.7 Senast uppdaterad den 10:e juli 2018

Logos

To get the best Quasar experience, we suggest that you switch to Chrome!

 
Your browser is out of date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×